De Cock en tranen aan de Leie (De Cock, Book 48)

De Cock en tranen aan de Leie (De Cock, Book 48)

A. C. Baantjer

Language:

Pages: 83

ISBN: 2:00278972

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Op een zomerse avond meldt een jonge vrouw de vermissing van haar vader aan rechercheur De Cock in het aloude politiebureau aan de Amsterdamse Warmoestraat. Het is een van de vele meldingen van vermissing en niet iets om speciale aandacht aan te schenken. Maar toch... het gaat hier om de vermissing van de president van de rechtbank, en dan is justitie in last, en zeker de al zo veel geplaagde mevrouw Lastensjouwer. Het onderzoek dat De Cock en zijn medewerker Vledder instellen, leidt hen al snel naar Gent, de stad aan de Leie, waar de president voor internationale kwesties veel overleg had met collega's. Het is voor De Cock en Vledder, die zo gewend zijn in Amsterdam te werken, een even onverwachte als zeer spannende excursie. Eerlijk gezegd hadden zij zich de oplossing van de vermissing van de rechter, en van de misdrijven die erop volgden, wel wat eenvoudiger en minder spannend voorgesteld.

The Blue Knight

Five Families: The Rise, Decline, and Resurgence of America’s Most Powerful Mafia Empires

Abducted (Lizzy Gardner, Book 1)

Solomon vs. Lord (Solomon vs. Lord, Book 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gistermiddag om zes uit Gent. De rechter was dus op dat tijdstip nog in leven.’ De grijze speurder stak zijn wijsvingers omhoog. ‘En vergeten wij de ex-gedetineerde Jos van Geesteren niet.’ Vledder grijnsde. ‘De stierennek.’ 6 De grijze speurder strekte zijn rug en zong. ‘Boven Gent rijst, eenzaam en grijs, ‘t oud Belfort, zinbeeld van ‘t verleden.’ Het klonk vals. De Cock kon geen wijs houden. Vledder drukte met zijn wijsvingers zijn oren dicht. ‘Wat is dat voor een lied?’ schreeuwde hij boven

en liep met zijn regenjas nog aan naar Vledder. ‘Ik dacht dat jij vandaag naar Gent wilde?’ De Cock knikte. ‘Dat was ik ook van plan. Misschien morgen. De moord op Hugo de Goes in Blaricum heeft mij op andere gedachten gebracht.’ Vledder grijnsde. ‘Toen jij er vanmorgen om tien uur nog niet was,’ sprak hij spottend, ‘begreep ik dat.’ De Cock keek op zijn horloge. ‘Is het al zo laat?’ Vledder knikte. ‘Commissaris Buitendam stond om negen uur al naast mijn bureau om mij te vertellen dat er een

een forse koperen plaat met Stad Gent Politiehoofdbureau in zwarte verzonken letters. De Cock drukte de deur open en ging naar binnen. Vledder volgde. Reeds in de hal stapte Lucas van Waveren met uitgestoken hand op de grijze speurder toe. ‘Jullie zijn mooi op tijd,’ jubelde hij. ‘Kom even verder.’ Hij ging hen voor naar een gezellig ingericht vertrek met een hoge zoldering. In het midden stond een viertal antieke bureaus, twee aan twee tegen elkaar geschoven. Kleurrijke affiches sierden de

worden gearresteerd... moord op mijn man, Hugo de Goes.’ Ze wendde zich tot Vledder. ‘Met wie ik in onmin leefde.’ De Cock glimlachte. ‘Wat deed u besluiten om zich te melden?’ Louise de Mirabello maakte een hulpeloos gebaar. ‘Ik besefte dat ik niet eeuwig op de vlucht kon blijven. De spanning werd mij ook te veel. Bovendien miste ik Amsterdam... het huis aan de Herengracht. Ik overwoog dat ik beter mijn verhaal aan u kon vertellen, in de hoop dat ik door u zou worden geloofd.’ Ze keek

parkeerplaatsje gegeven dat ik vroeger altijd voor rechter De Mirabello gereserveerd hield.’‘Op het Kuipgat?’ ‘Precies.’ ‘En haar wagen?’ ‘Die stond er nog. Met een halfopen linkervoorportier. We vermoeden dat iemand haar daar heeft opgewacht en haar in het water heeft geduwd.’ De Cock keek hem strak aan. ‘Jos van Geesteren?’ Van Waveren kneep zijn lippen op elkaar. ‘Onmiddellijk nadat wij het lijk van mevrouw Lastensjouwer uit het water hadden gevist, zijn wij naar de woning van de stierennek

Download sample

Download