De Cock en de moord in brons (De Cock, Book 29)

De Cock en de moord in brons (De Cock, Book 29)

A. C. Baantjer

Language:

Pages: 92

ISBN: 2:00339072

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Het blijft niet bij deze ene moord. De rechercheurs treffen nog een paar keer een identieke situatie aan. Ze staan voor een raadsel. Wat kan een moordenaar bedoelen met een slachtoffer dat hij gewurgd en gebrandmerkt achterlaat? De Cock haalt al zijn trucs uit de kast om deze seriemoordenaar te ontmaskeren.

Bryant & May on the Loose (Bryant & May, Book 7)

Massacre at Russian River (Dirty Harry, Book 7)

The Judgement Book (The TV Detective, Book 4)

The Mafia Encyclopedia (3rd Edition)

Joyland (Hard Case Crime, Book 112)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oude rechercheur deed hem verder open en drukte zijn negentig kilo moeizaam langs een smalle trap omhoog. Het hout kraakte onder zijn voeten. Ze stond op het portaal van de eerste etage. Wat uitdagend, haar armen gekruist voor de borst. ‘Ik zag u komen,’ sprak ze. De Cock reageerde niet direct. Zijn hijgende ademhaling liet dat niet toe. Toen zijn bonkend hart het ritme had hervonden, glimlachte hij. ‘Via het spionnetje.’ Adelheid van Kleef trok haar kin iets op. ‘Wat komt u doen?’ Haar toon was

‘Is Hagen de Bourgondiër ook lid van dat oudheidkundig genootschap?’ Adelheid van Kleef knikte. ‘Een vooraanstaand lid. Hij was de man die het genootschap ertoe aanzette om dat vondenis over Siegfried van Xanten uit te spreken.’ Ineens versomberde haar gezicht weer. De innemende mildheid verdween, maakte opnieuw plaats voor de verkrampte starheid die haar gezicht ontsierde. Wild, met nauwelijks ingehouden woede, kwam ze uit haar fauteuil omhoog. ‘Het is mijn uitdrukkelijke wens,’ sprak ze fel,

oudheidkundig genootschap,’ memoreerde hij, ‘Siegfried van Xanten ervan beschuldigd deze dolk tijdens opgravingen te hebben ontvreemd. Siegfried werd zelfs voor die diefstal door de sapientes gevonnist.’ De grijze speurder zweeg even en schudde zijn hoofd. ‘Volgens mij klopt er iets niet... als dit niet de echte bronzen dolk uit Uffelte is, maar een replica... dan was de beschuldiging vals.’ Vledder keek hem verward aan. ‘Hoe bedoel je?’ De Cock stak zijn wijsvinger omhoog. ‘Als Siegfried van

dergelijks van hen kon verlangen.’ ‘Hoe reageerde Gunther Worms?’ ‘Hij hield vast aan zijn besluit en stelde dat hij daar niet op terug kon komen, omdat hij aan Adelheid van Kleef al de toezegging had gedaan dat er een baargericht zou komen.’ De Cock wreef zich vergenoegd in zijn handen. ‘En toen?’ ‘Op verzoek van de leden is er toen in het heiligdom van de Klokbekers een vergadering belegd, waar het nogal rumoerig toeging. Er bleek nogal wat verzet gerezen tegen het koningschap van Gunther

van binnenuit geen reactie. Toen ze beiden in de hal stonden, deed hij de deur achter hen weer zorgvuldig in het slot. Het licht van een straatlantaarn viel door een getralied raam boven de deur en wierp schaduwen in een witmarmeren gang. Behoedzaam drongen de rechercheurs verder het huis binnen. Er was geen gerucht. Alleen ergens ver weg drupte een kraan. Aan het einde van de witmarmeren gang was een brede deur. De Cock deed hem langzaam open. Hij leidde naar een ruim, hoog vertrek met sierlijke

Download sample

Download